Doneren

Aankomende evenementen
No data was found

Tsedaka is een mooie Joodse gewoonte: het geven van gelden om te helpen om de wereld een beetje beter te maken. Zonder donaties en contributies zou een organisatie als de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam niet kunnen voortbestaan. 

Het is een mooi gebruik om een veelvoud van het getal 18 (dat staat voor chai: leven!) te doneren bij zowel simches als sores: bij een geboorte, het verlies van een dierbare, een huwelijk of een andere belangrijke markering in het leven.

Jouw financiële bijdrage wordt gebruikt voor dringende behoeften binnen de gemeente, denk hierbij aan beveiliging en onderhoud van het gebouw, onderwijs en bijvoorbeeld sociaal-culturele activiteiten. Je kunt eenmalig of periodiek geven: elke bijdrage heeft voor ons waarde.

Eenmalige donatie

of maak jouw donatie over naar:

IBAN: NL61 INGB 0000 2840 05

t.n.v. Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.

Periodieke gift

De Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geef je voor een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag, dan is de jaarlijkse schenking voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Meer informatie over onze ANBI-status via deze link.

Zet eenvoudig een periodieke schenking op, zonder notariële kosten, door contact op te nemen met het secretariaat. Je kan hiervoor dit formulier van de belastingdienst gebruiken.

Legaat of erfenis

Je kan de LJG Amsterdam ook opnemen in je testament voor een legaat of erfenis. Hierbij help je mee om de toekomst van de Joodse generaties na jou veilig te stellen.

De notaris, de rabbijn, de penningmeester van de LJG en Kaki Markus zijn graag bereid je discreet van een advies te voorzien, zonder enige verplichting, over de mogelijkheden om (een deel van) je nalatenschap te bestemmen voor de LJG Amsterdam.

LJG Amsterdam (algemeen nr):

Rabbijn Menno ten Brink:

Notaris mr. Olivier Spier: 

☎ 020 – 54 00 120

☎ 020 – 54 00 120 (kantooruren)

☎ 020 – 53 17 654

Schenkingen en legaten kunnen ook bestemd worden voor speciale doelen:

 • Beveiligings-Fonds om de veiligheid van het gebouw te verhogen NL04ABNA 04 68 04 21 72
 • Judith Druk-Bibliotheek-Fonds voor uitbreiding van de bibliotheek NL04ABNA 04 68 04 21 72
 • Memorial-Fonds ter ondersteuning voor de toekomst van onze gemeente en zo de herinnering aan hen die ons voorgingen te eren
  NL32ABNA 04 66 08 90 58
 • Paula Salomon-Lindberg Stichting voor financiële steun aan opleidingen tot sjaliach tsiboer en aan de muziektraditie van de LJG Amsterdam NL74ABNA 05 96 83 14 98 (naar de ANBI gegevens)
 • Sonja Boeken-Teeboom-Fonds steunt het sociale werk van de gemeente en jongeren die zich op Joods gebied willen ontplooien
  NL04ABNA 04 68 04 21 72
 • Tsedaka-Fonds van de rabbijn, die hem in staat stelt zelfstandig in en buiten de LJG financieel hulp te bieden
  NL04ABNA 04 68 04 21 72
 • Walter en Regina Leue-Grünspann Fonds. De opbrengst van het kapitaal wordt besteed aan het onderwijs
  NL22ABNA 04 89 97 54 88
 • Stichting Liberaal Koor Sjier Chadasj voor de continuïteit van het koor aan de erediensten
  NL13INGB 00 05 21 57 67