Levend Verlies

Aankomende evenementen
No data was found

Iemand moeten missen, terwijl diegene waar je van houdt er nog gewoon is. Hoe voelt of voelde dat?

Op zondag 16 juli van 20.00 uur tot 22.00 uur organiseren wij een bijeenkomst over “Levend Verlies”.

Menno ten Brink -Rabbijn- zal vanuit Joods perspectief een inleiding geven. Daarna zal Joke Schippers -rouw en verlies deskundige- haar kennis en ervaring met jullie delen en is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan

Kosten: €7,50 per persoon
Betaling dmv overmaking op NL04 ABNA 0468 0421 72 tnv LJG Amsterdam o.v.v. ‘Levend verlies’
Aanmelden: Roos van den Berg