Lid worden

Aankomende evenementen
No data was found

Iedereen die Joods is, kan lid worden van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Je bent Joods als je een Joodse moeder hebt of bent overgegaan tot het Jodendom via een door het College van Rabbijnen erkend Bet Din (Rabbinale rechtbank) en volgens een door het CvR erkende procedure. 

Alleen een Joodse vader? Bij het liberale of progressieve Jodendom kun je je Joodse status laten bevestigen. Toch moet je ook dan – als je toegelaten wordt – een procedure ondergaan, die toegespitst kan zijn op de individuele situatie.

Slechts in beperkte mate is het mogelijk om lid te worden als je geen Joodse achtergrond hebt. Ook dan kun je contact opnemen met het rabbinaat. 

Na toelating – wat alleen gebeurt als je motieven en betrokkenheid bij de Joodse gemeenschap zuiver worden geacht – vergt dit vaak vele jaren van studie en omschakeling naar een Joods leven. Ook word je geacht je plek in te nemen in de Joodse gemeenschap in religieus, cultureel en sociaal opzicht.

Meer weten over de voordelen van het lidmaatschap en de contributie-regeling? Neem contact op via rabbinaat@ljg.nl