Doelstelling en Beleidsplan

Aankomende evenementen
No data was found

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel de bevrediging van de godsdienstige en geestelijke behoeften van haar leden overeenkomstig de beginselen van het liberaal-religieuze Jodendom zoals deze in de  World Union for Progressive Judaism (WUPJ) wordt beleefd, voor zover nodig aangepast aan de Nederlandse verhoudingen.
De gemeente tracht dit doel te bereiken door:

A het houden van godsdienstoefeningen en pastorale werkzaamheden

B het geven van onderwijs over de Joodse godsdienst, Joodse cultuur en Ivriet

C het houden van bijeenkomsten en lezingen

D het uitgeven van publicaties

E het organiseren van sociaal-culturele activiteiten

F het onderhouden van contacten met organisaties en met Israël

G het aanwenden van alle andere wettige middelen die tot dit doel kunnen leiden  

Beleidsplan

Het beleid van het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (de LJG-A) is erop gericht de leden een breed en diep liberaal jodendom aan te bieden. Concreet bestaat dit uit synagogediensten, culturele bijeenkomsten (boekbesprekingen, kunst- en fototentoonstellingen, muziekuitvoeringen e.d.), ‘lernen’, debatten over de meest uiteenlopende onderwerpen, feesten en meer.
Het beleid van de LJG-A kenmerkt zich door openheid en tolerantie. Zowel richting de eigen leden als naar de buitenwereld.
Hoewel het beleid natuurlijk gericht is op alle leeftijdsgroepen is de jeugd van extra groot belang.  Op onderwijsgebied is er Talmoed Tora. Dit onderwijsprogramma is gericht op kinderen van 4 jaar tot 13 jaar. Met 12 respectievelijk 13 jaar worden meisjes bat mitzva, op 13- jarige leeftijd wordt een jongen bar mitzva. Voor de leeftijdsgroep die hierop volgt (12/13-18 jaar) is er de liberaal joodse jongerenbeweging Netzer.
Van 18 tot 27 kunnen jongvolwassenen lid zijn van ‘Tamar’. Netzer en Tamar zijn beide gericht op educatie en op het bieden van de meeste uiteenlopende sociale activiteiten.
Naar de buitenwereld voert de LJG-A een open beleid. Dit houdt in dat ze actief contact zoekt met andere geloven.  Om vooroordelen weg te halen is er het project ‘Leer je buren kennen’ dat erop is gericht om ROC leerlingen met allerlei achtergronden een kijkje in de synagoge te gunnen, waar ze alles mogen zeggen en vragen.  Ook met christelijke en moslim gemeenschappen bestaat al lange tijd een goed, open contact.   

Beloningsbeleid

Het bestuur van de gemeente ontvangt geen financiële vergoeding. Voor het personeel dat de gemeente in dienst heeft, hanteert ze een sober beloningsbeleid. Dit komt tot uiting in de hoogte van het aanvangssalaris en in de jaarlijkse stijging van het salaris met de inflatie. Er worden geen andere tegemoetkomingen uitgekeerd.

Verslag uitgevoerde activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet het door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd aan afzonderlijke commissies of groepen.

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Pastoraal werk
Onderwijs
Jeugd werk
Sociale activiteiten
Culturele activiteiten
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving