Giften

Aankomende evenementen
No data was found

Doordat de LJG Amsterdam een ANBI is, kan de jaarlijkse contributie, afhankelijk van de vorm waarin zij wordt gedaan, afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

Wij adviseren in geval van twijfel of onzekerheid over uw persoonlijke situatie een fiscaal adviseur te raadplegen.

Contributie in de vorm van een periodieke gift

Bij het afsluiten van een Overeenkomst Periodieke Gift (OPG) legt u vast om – voor een periode van tenminste 5 jaar – een jaarlijks vast bedrag (de contributie) te betalen/schenken.

Bij een OPG is dit jaarlijks betaalde bedrag volledig van uw belastbaar inkomen aftrekbaar. De belastingdienst betaalt daarmee  tot maximaal 37% [1] aan de contributie mee.

Een Overeenkomst Periodieke Gift kan heel eenvoudig worden afgesloten. Het vereiste formulier vindt u hier. Het wordt op prijs gesteld als u naast dit formulier ook een incassovolmacht afgeeft.

Contributie in de vorm van een gewone gift

Bij een gewone gift worden geen specifieke afspraken gemaakt over de gift. U mag jaarlijks de betaalde contributie tezamen met uw andere giften aftrekken, maar er geldt een drempelbedrag [2]. Alleen het bedrag boven dit drempelbedrag is nu aftrekbaar.

Ook mag niet meer dan 10% van het drempelbedrag worden afgetrokken.


[1] Uw persoonlijke omstandigheden – zoals heffingskortingen – kunnen van invloed zijn op het percentage.

[2] Het drempelbedrag is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.